Make your own free website on Tripod.com

Beskrivning

Tecken

Kod siffror

Kod bokstäver

 "quot-

 ation

 mark"

"

"

"

 "stege" #

#

#

 

 dollar-

 tecken

$

$

 

 procent-

 tecken

%

%

 

 och-

 tecken

&

&

&

 parantes,

 vänster

(

(

 

 parantes,

 höger

)

)

 

 plus-

 tecken

+

+

 

 "slash"

/

/

 

 mindre

 än

<

‹

 

<

 mer än

>

›

>

 "snabel-

 a"

@

@

 

 parantes,

 vänster,

 vinklat

[

[

 

 "slash",

 omvänt

\

\

 

 parantes,

 höger,

 vinklat

]

]

 

 parantes,

 vänster,

 snirklat

{

{

 

 vertikal

 linje

|

|

 

 parantes,

 höger,

 snirklat

}

}

 

 mellan-

 rum

 

 

 

 omvänt

 utrops-

 tecken

¡

¡

¡

 cent-

 tecken

¢

¢

¢

 pund-

 tecken

£

£

£

 yen-

 tecken

¥

¥

¥

 paragraf-

 tecken

§

§

§

 

 "umlaut"

(dieresis)

¨

¨

¨

¨

 copyright

©

©

©

 feminin

 ordning

ª

ª

ª

 vänster

 citat

 (dubbel

 vinklad)

 

«

«

«

 "not

 sign"

¬

¬

¬

 under-

 streck

­

­

­

 Regist-

 rerat

 varu-

 märke

®

®

®

 "macron

 accent"

¯

¯

¯

 grad

°

°

°

 pluss

 och

 minus

±

±

±

 "acute

 accent"

´

´

´

 "micro-

 sign"

µ

µ

µ

 para-

 graf

¶

·

 mittpunkt

·

·

"

 "cedilla"

¸

¸

¸

 manlig

 ordning

º

º

º

 höger

 citat

 (dubbel

 vinklad)

 

»

»

»

 omvänt

 fråge-

 tecken

¿

¿

¿

 stort A,

 "grave

 accent"

À

À

À

 stort A,

 "acute

 accent"

Á

Á

Á

 stort A,

 "circum-

 flex

 accent"

Â

Â

Â

 stort A,

 "tilde"

Ã

Ã

Ã

 stort Ä

Ä

Ä

Ä

 stort Å

Å

Å

Å

 stort A

 och E,

 samman-

 förda"

Æ

Æ

Æ

 stort C,

 "cedilla"

Ç

Ç

Ç

 stort E,

 "grave

 accent"

È

È

È

 stort E,

 "acute

 accent"

É

É

É

 stort E,

 "circum-

 flex

 accent"

Ê

Ê

Ê

 stort E,

 "umlaut"

(dieresis)

Ë

Ë

Ë

 stort I,

 "grave

 accent"

Ì

Ì

Ì

 stort I,

 "acute

 accent"

Í

Í

Í

 stort I,

 "circum-

 flex

 accent"

Î

Î

Î

 stort I,

 "umlaut"

(dieresis)

Ï

Ï

Ï

 stort N,

 "tilde"

Ñ

Ñ

Ñ

 stort O,

 "grave

 accent"

Ò

Ò

Ò

 stort O,

 "acute

 accent"

Ó

Ó

Ó

 stort O,

 "circum-

 flex

 accent"

Ô

Ô

Ô

 stort O,

 "tilde"

Õ

Õ

Õ

 stort Ö

 

Ö

Ö

Ö

 stort O

 med

 "slash"

Ø

Ø

Ø

 stort U,

 "grave

 accent"

Ù

Ù

Ù

 stort U,

 "acute

 accent"

Ú

Ú

Ú

 stort U,

 "circum-

 flex

 accent"

Û

Û

Û

 stort U,

 "umlaut"

(dieresis)

Ü

Ü

Ü

 dubbelt s

 i tyska

 språket

 

ß

ß

ß

 

 litet,

 "grave

 accent"

à

à

à

 litet a,

 "acute

 accent"

á

á

á

 litet a,

 "circum-

 flex

 accent"

â

â

â

 litet a,

 "tilde"

ã

ã

ã

 litet ä

ä

ä

ä

 litet å

å

å

å

 litet a

 och e,

 samman-

 förda"

æ

æ

æ

 litet c,

 "cedilla"

ç

ç

ç

 litet e,

 "grave

 accent"

è

è

è

 litet e,

 "acute

 accent"

é

é

é

 litet e,

 "circum-

 flex

 accent"

ê

ê

ê

 litet e,

 "umlaut"

(dieresis)

ë

ë

ë

 litet i,

 "grave

 accent"

ì

ì

ì

 litet i,

 "acute

 accent"

í

í

í

 litet i,

 "circum-

 flex

 accent"

î

î

î

 litet i,

 "umlaut"

(dieresis)

ï

ï

ï

 litet n,

 "tilde"

ñ

ñ

ñ

 litet o,

 "grave

 accent"

ò

ò

ò

 litet o,

 "acute

 accent"

ó

ó

ó

 litet o,

 "circum-

 flex

 accent"

ô

ô

ô

 litet o,

 "tilde"

õ

õ

õ

 litet ö

 

ö

ö

ö

 litet o

 med

 "slash"

ø

ø

ø

 litet u,

 "grave

 accent"

ù

ù

ù

 litet u,

 "acute

 accent"

ú

ú

ú

 litet u,

 "circum-

 flex

 accent"

û

û

û

 litet u,

 "umlaut"

(dieresis)

ü

ü

Ü

 litet y,

 "umlaut"

(dieresis)

ÿ

ÿ

ÿ

Kim Mällberg Kims STARTSIDA Brasilianska Nyheter Att samla apor! - 1.
Graffiti Guide CD-omslag (KIM design) Brasilianska Länkar Att samla apor! - 2.
KIM´S GÄSTBOK Samla vykort! Häftiga LÄNKAR! Galleri Kim
Webbdesign, Kimdesign Kims DAGBOK 2002 Jordenruntvandrarna 1984 Saschas Hemsida
Webbsäkra färger Kims DAGBOK 2001 TECKEN i html-kod NYA LÄNKAR


TILLBAKA TILL BÖRJAN!
Submit your website to 40 search engines for FREE!